Cá trê hồng lớn chưa từng có: dài hơn 1 m, nặng 10kg

Ông Nguyễn Lê Duy (Lâm Đồng) vừa câu được con cá trê nặng 10 kg, màu hồng rực. Đây là con cá trê màu sắc lạ lùng lớn nhất từ trước đến nay.

Ngày 26/3/2013, ông Nguyễn Lê Duy, ngụ Phường B’lao, thành phố Bảo Lộc câu được một con cá trê, dài hơn 1m, cân nặng hơn 10kg tại khúc sông gần nhà. Ông Duy phải mất hơn 60 phút và phải nhảy xuống sông mới vớt được con cá này lên.

Ông Nguyễn Lê Duy bên con cá trê khổng lồ câu được.
Con cá nặng 10kg.
Và dài hơn 1m.

Mất một tiếng vật lộn dưới sông anh mới mang được con cá lên bờ.

Nguồn: VNExpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *